Sindrom Down

 

Prosječno jedno od 650 sve novorođene djece rađa se sa sindromom Down, kromosomskim poremećajem koji nastaje uslijed viška jednog kromosoma ili dijela kromosoma u jezgri svake stanice tijela. Taj poremećaj sprečava normalan fizički i mentalni razvoj djeteta. Sindrom Down uzrokuje pogrešno razvrstavanje kromosoma tijekom stanične diobe spolnih stanica, tako da se u stanici nađe višak cijelog ili dijela jednog kromosoma. S obzirom da postoje tri kopije 21. kromosoma, regularni tip sindroma Down poznat je i kao "trisomija 21".

Sindrom Down pogađa sve rasne skupine i može se javiti u bilo kojoj obitelji, bez obzira na zdravlje roditelja, ekonomsku situaciju ili način života.

 

Kako dolazi do sindroma Down?

Ljudsko tijelo sastoji se od ogromnog broja stanica. Svaka stanica u svojem središtu ima jezgru u kojoj je smješten nasljedni materijal, tzv. geni, a grupirani su oko štapićastih struktura koje nazivamo kromosomima. Kod zdrave osobe, jezgra svake stanice sadrži 46 kromosoma, odnosno 23 para, naslijeđena od oba roditelja.  Posebnu vrstu stanica čine muške i ženske zametne stanice. One s generacije na generaciju prenose genetski zapis ili kod, koji sadržava
sve naše osobine. Nasljedni materijal u zametnim stanicama je podložan štetnim promjenama, tzv. mutacijama, tijekom starenja, ili prilikom dijeljenja stanica nakon oplodnje.

Downov sindrom uzrokuje pogrešan prijenos kromosoma tijekom stanične diobe spolnih stanica, tako da se u jednoj stanici nađe višak cijelog ili dijela jednog kromosoma, kromosoma koji je numeriran brojem 21 (stanica sadržava 23 različita kromosoma numerirana brojevima od 1 do 22, te 23. spolni kromosom). Najčešće nastaje u jajnoj stanici prije, rjeđe nakon oplodnje, dok se u manjem broju slučajeva pojavljuje u spermijima. U tom slučaju stanice ne sadrže 46 kromosoma, već 47 jer se pojavljuje jedan prekobrojni kromosom, kromosom broj 21. Budući da postoje tri kopije 21. kromosoma, sindrom Down se često još naziva i "trisomija 21".

Osim klasične trisomije 21, postoje osobe sa sindromom Down koji imaju dvije različite vrste  stanica, jednu s normalnim brojem kromosoma, a drugu s 47 kromosoma, tzv. mozaicizam. Postoji i treći oblik, kada  se dio 21. kromosoma odvoji tijekom podjele stanica i "zakvači" za drugi kromosom, pa ne dolazi do promjene ukupnog broja kromosoma. Dakle, iako je ukupan broj kromosoma 46, prisutnost odvojenog dijela 21. kromosoma uzrokuje pojavu simptoma sindroma Down. To se naziva translokacija ili premještaj. Mozaicizam se javlja u samo jedan do dva posto slučajeva sindroma Down, a translokacija se javlja se u tri do četiri posto slučajeva.

Unatoč godinama istraživanja, razlog nastajanja ovakve pogrešne podjele stanica još uvijek je nepoznat. Oblik javljanja sindroma Down ne ovisi o vanjskim činiteljima, niti se na njega može utjecati. Poznato je da kod žena iznad 35 godina starosti postoji veća vjerojatnost (1 od 400 djece) da će roditi dijete sa sindromom Down. Rizik se s godinama povećava, do 40. godine života on iznosi 1:110, a do 45. godine života čak 1:35. Budući da se zbog današnjeg ritma života mladi parovi odlučuju imati djecu sve kasnije u životu, očekuje se povećanje broja slučajeva sindroma Down. No potrebno je reči da oko 80% djece sa sindromom Down imaju majke koje su mlađe od 35 godina.

Dijagnosticiranje i simptomi 

Kao prvi probir na sindrom Down u trudnica koriste se neinvazivne metode prenatalne dijagnostike - ultrazvučni pregled i biokemijski testovi probira. Postojanje sindroma Down u trudnoći potvrđuje se analizom plodovih ovojnica (korionskih resica) tijekom prvog tromjesečja trudnoće, ili amniocentezom tijekom drugog tromjesečja trudnoće.

Postoji preko pedeset karakterističnih obilježja sindroma Down, a njihov broj i intenzitet razlikuje se od djeteta do djeteta. U dijagnozu sindroma Down najčešće se može posumnjati odmah nakon poroda, zbog specifičnog fizičkog izgleda djeteta. Mnoge karakteristike sindroma Down se, međutim, mogu pronaći i kod sasvim normalne djece. Zbog toga će liječnik, ukoliko postoji sumnja da se radi o sindromu Down, napraviti pretragu iz krvnih stanica djeteta, koja se naziva kariotip. Kariotip prikazuje broj, veličinu i izgled kromosoma izoliranih iz jedne stanice. Ukoliko pronađe višak cijelog ili dijela 21. kromosoma, potvrdit će dijagnozu sindroma Down.

Najčešća karakteristična obilježja izgleda djeteta s sindromom Down su:

Kako smo spomenuli, ove, a i neke druge karakteristike sindroma Down mogu se javiti i kod zdrave djece, stoga je za postavljanje dijagnoze potrebno učiniti dodatne pretrage.

Život sa sindromom Down

Postavljanje dijagnoze sindroma Down u novorođenog djeteta, bitno mijenja život roditelja i čitave obitelji. Stoga je važna dobra informiranost o tom poremećaju, poteškoćama koje nosi, izazovima koji obitelj očekuju, kao i podrška šire zajednice. Kod osoba sa sindromom Down postoji veći rizik od urođenih bolesti ili kasnije pojave nekih bolesti, poput srčanih grešaka, bolesti štitnjače, problema sa sluhom i vidom ili probavnim sustavom, Alzheimerove bolesti, leukemije. Bez obzira postoji li neko dodatno oboljenje ili poremećaj, ta djeca trebaju posebnu pažnju tijekom odrastanja, različite dodatne tretmane (defektološki i logopedski tretmani, fizikalna terapija.), te posebne metode učenja.

Osobe sa sindromom Down dio su naše zajednice, bave se raznim aktivnostima, pohađaju školu, a neke su i zaposlene. Žive s obiteljima, ili s prijateljima, a neki i samostalno. Mogućnosti za osobe sa sindromom Down danas su daleko veće nego u prošlosti, temeljem odmicanja tradicionalno postavljenih granica. Kvalitativni pomaci plod su zajedničkih napora roditelja, stručnjaka i šire zajednice.

Predrasude i istina o sindromu Down

Sindrom Down je rijedak genetski poremećaj.
Netočno. Sindrom Down je jedan od najčešćih genetskih poremećaja. Jedno od 650 novorođene djece u općoj populacije rađa se s ovim poremećajem, dok se učestalost povisuje i više puta s porastom dobi majke.

Većina djece sa sindromom Down ima starije roditelje.
Netočno. Čak 80 posto djece s Down sindromom rodile su majke mlađe od 35 godina, međutim vjerojatnost i učestalost pojave sindroma Down značajno raste s godinama majke.

Osobe sa sindromom Down su teško retardirane.
Netočno. Mnogi imaju kvocijent inteligencije koji ih svrstava među blago ili srednje retardirane osobe. Djeca sa sindromom Down svakako se mogu podučavati, a njihov puni potencijal još uvijek nije otkriven.

Osobe sa sindromom Down potrebno je smjestiti u posebne institucije.
Netočno. Danas sve više osoba sa sindromom Down živi kod kuće s obiteljima i sudjeluju, obavljajući jednostavne zadatke, u svakodnevnim aktivnostima zajednice. Druže se s osobama koje imaju neke poremećaje, kao i sa zdravim osobama, stvaraju prijateljstva, zapošljavaju se, sudjeluju u sportskim aktivnostima.

Djeca sa sindromom Down moraju biti smještena u posebne edukacijske programe.
Netočno. Sve više djece sa sindromom Down potiče se na uključenje u normalne učionice sa svojim vršnjacima. U nekim slučajevima uključeni su u posebne programe, dok su u drugim slučajevima potpuno uključeni u svakodnevni školski rad s ostalom djecom. Cilj je u potpunosti uključiti takve osobe u edukacijski i socijalni život zajednice.

Odrasle sa sindromom Down je nemoguće zaposliti.
Netočno. Osobe sa sindromom Down je moguće zaposliti na velikom broju radnih mjesta. Često se radi o službeničkim poslovima ili raznoj ispomoći, no osobe sa sindromom Down na radnom mjestu dobivaju osjećaj da su korisni i ponose se svojim postignućima. Na radno mjesto uvijek donose svoj entuzijazam, pouzdanost i predanost poslu.

Osobe sa sindromom Down ne mogu imati bliske međuljudske veze niti stupati u brak.
Netočno. Djeca sa sindromom Down su izrazito emotivno topla, gotovo uvijek unose vedrinu u sredinu u kojoj se nađu, vrlo su tolerantna, blage naravi i potiču izrazitu naklonost sviju onih koji s njima dolaze u kontakt. Odrasle osobe sa sindromom Down mogu stupati u veze, od kojih neke završavaju i brakom. Mogu imati i djecu, no valja imati na umu da u tom slučaju postoje 50-postotni izgledi da će i dijete imati Down sindrom.

Downov sindrom je nemoguće izliječiti.
Točno. Svake godine čine se veliki koraci u identificiranju gena na 21. kromosomu koji uzrokuju karakteristike Sindroma Down. Danas su znanstvenici čvrsto uvjereni da će u budućnosti, napretkom genetike i istraživanjem ljudske DNK, biti moguće poboljšati, ispraviti ili spriječiti mnoge probleme povezane s Down sindromom.

 

Autor:
Mr.sc. Tamara Voskresensky-Baračić, pedijatar, KDB Zagreb


 

Zdavstveno praćenje osobe sa sindromom Down

0-1 mjesec

Područje
Tko?
Što?
GENETIKA
Genetički lab/genetičar
Kariogram, savjetovanje
KARDIOLOGIJA
Kardiolog
UZV srca, EKG
ORL/sluh
ORL/sluh
ABR/OAE
OFTALMOLOŠKI
Oftalmolog (rodilište)
Crveni refleks
PREHRANA
Rodilište, patronaža, pedijatar
Podrška dojenju, savjet
LOKOMOTORNI SUSTAV
Baby handling
PSIHOLOŠKA PODRŠKA RODITELJIMA
Okolina, rodbina, prijatelji, udruga

 

1-12 mjeseci

Područje Tko? Što?
NEUROLOŠKI
neuropedijatar
Pregled, EEG,
UZV MOZGA, konzultacija o cijepljenju...
ORL/sluh
ORL/audiolog
Dalje monitoriranje sluha (ABR sa tri mjeseca), ORL pregled
OFTALMOLOŠKI
oftalmolog
Pregled (6 mj., 12 mj.)
ENDOKRINOLOŠKI
endokrinolog
TSH, T4(sa 6 mj.i 12 mj.)
GASTROINT. SUSTAV
PREHRANA
Gastroenterolog
Nadl.pedijatar
Pregled, savjetovanje o prehrani i tjelesnom
napredovanju (TT,TV)
LOKOMOTORNI SUSTAV
ortoped
Pregled, UZV kukova
 
fizijatar
Pregled, fiz.terapija
Praćenje razvoja motorike
RAZVOJNO
Defektolog, logoped,
radni terapeut, fizioterapeut...
RANA INTERVENCIJA

 

1-12 godina

Područje Tko? Što?
ORL/sluh
ORL,audiolog
Audiogram/timpanogram 1x godišnje
OFTALMOLOŠKI
Oftalmolog
Pregled sa 2 godine, od 4.godine 1x godišnje
ENDOKRINOLOŠKI
Endokrinolog
TSH,T4 - 1x godišnje
LOKOMOTORNI SUSTAV
Ortoped
Fizijatar
Pregled na AAI sa tri godine-kontinuirani nadzor
RAZVOJNO
Defektolog, logoped
radni terapeut,fizioterapeut, psiholog
Kontinuirano, vrtić, škola
STOMATOLOŠKI
Stomatolog
Savjetovanje o higijenskim mjerama, privikavanje,
stomatološka preventiva,
od druge godine svakih 6 mj.
GASTROINT. SUSTAV
PREHRANA
Gastroenterolog
Nadležni
pedijatar
Eventualno screening na celijakiju u dobi od 2-3 god.
Nadzor TT/TV

 

12-18 godina

Područje Tko? Što?
ORL/sluh
ORL,audiolog
Audiogram/timpanogram 1x godišnje
OFTALMOLOŠKI
Oftalmolog
1x godišnje
ENDOKRINOLOŠKI
Endokrinolog
TSH,T4 - 1x godišnje
+ antitireoidna PT
LOKOMOTORNI SUSTAV
Ortoped / neurolog
Pregled na AAI-  kontinuirani nadzor
KARDIOLOŠKI
Kardiolog
Pregled,UZV,EKG - pitanje valvularnih grešaka
SPOLNOST
 
savjetovanje
RAZVOJNO
Defektolog, logoped
radni terapeut,fizioterapeut, psiholog
Kontinuirano,školovanje,
Planiranje,integracija..
STOMATOLOŠKI
Stomatolog
Pregled svakih 6 mjeseci
GASTROINT. SUSTAV
PREHRANA
Gastroenterolog
Nadležni
pedijatar
TT/TV, BMI

 

Odrasli > 18 god.

Područje Tko? Što?
ORL/sluh
ORL,audiolog
Audiogram/timpanogram 1x godišnje
OFTALMOLOŠKI
Oftalmolog
1x godišnje
ENDOKRINOLOŠKI
Endokrinolog
TSH,T4 - 1x godišnje
+ antitireoidna PT
LOKOMOTORNI SUSTAV
Ortoped / neurolog
Pregled na AAI-  kontinuirani nadzor
KARDIOLOŠKI
Kardiolog
Pregled,UZV,EKG - pitanje valvularnih grešaka
SPOLNOST
 
savjetovanje
RAZVOJNO
Defektolog, logoped
radni terapeut,fizioterapeut, psiholog
Kontinuirano,školovanje,
Planiranje,integracija..
STOMATOLOŠKI
Stomatolog
Pregled svakih 6 mjeseci
GASTROINT. SUSTAV
PREHRANA
Gastroenterolog
Nadležni
pedijatar
TT/TV, BMI

 

Djeca/osobe sa sindromom Down imaju pravo na redovitu i kvalitetnu zdravstvenu skrb, u obujmu i mjeri kao i ostali članovi društva.

Zdravstvena skrb o osobama s DS-om treba biti kontinuirana i uključivati multidisciplinarni pristup kao i puno učće same osobe sa sindromom Down te obitelji.

Zdravstvenu zaštitu osoba sa sindromom Down treba stalno unaprijeđivati sukladno novim spoznajama.

U zdravstvenoj brizi za osobe sa sindromom Down treba znati i vidjeti posebnosti, no treba vidjeti i IZA sindroma Down - treba gledati OSOBU u svoj njenoj cjelovitosti.

 

Pripremila:

Irena Tomić-Vrbić , dr.med.

majka dječaka sa sindromom Down