Ostvarenje prava djece, mladih i odraslih sa sindromom Down - OI promjena

Ostvarenje prava djece, mladih i odraslih sa sindromom Down - OI promjena

Nažalost još uvijek postoje prijepori i različita tumačenja nove Uredbe i priznavanja, potrebnih dokumenata i načina vještačenja.

Molimo još malo strpljenja. Razgovori s relevantnim sudionicima su u tijeku. 

********

Nakon niza godina pokušaja promjene zakona, pravilnika i uredbi u svezi s kromosomskom promjenu kod naše djece, konačno je u novu verziju Uredbe o metodologijama vještačenju koja je prihvaćena od Vlade RH i objavljene u Narodnim novinama broj 67/2017 od dana 12.07.2017. priznato 100% oštećenje organizma i po tome naše djeca ulaze u IV. skupinu oštećenja i imaju pravo na OI (osobnu invalidninu) bez obzira na funkcionalno stanje djeteta.

Za priznavanje 100% oštećenja organizma naše djece obavezno se mora predati nalaz kariotip koji svako naše dijete dobije po rođenju i čime se potvrđuje da dijete ima sindromom Down. Nalaz je priznat i on je jedina obaveza roditelja da ga donese odnosno preda prilikom zahtjeva za invalidninu i druga prava.

Od ostale dokumentacije roditelj može predati dokumente no nije obavezna dokumentacija niti morate zbog zahtjeva za dobivanje invalidnine tražiti novu kao što ste do sada tražili.

Najvažniji je dakle nalaz, dokument KARIOTIP djeteta.

Svi roditelji djece sa sindromom Down koji nemate odobrenu invalidninu predajte zahtjev bez obzira na dan slijedećeg kontrolnog vještačenja.

Trenutno još nismo postigli dogovor, no radi se na tome, da se smanji broj kontrolnih vještačenja.

Važno je da nema više pritiska da zbog vještačenja morate s djetetom tražiti nove preglede po bolnicama i ustanovama te da mirnije vodite brigu o svom djetetu, samo ono što vaše dijete treba od pretraga za dobro zdravstveno stanje, a ne da ih stalno izlažemo pregledima, kontrolama i dijagnostikama.

Ukoliko vam ijedan službenik u sustavu kaže da nešto ne može ili imate problema molimo vas javite se na broj Hrvatske zajednice za Down sindrom, mobitel +385 91 153 9698 još dok ste u uredima kako bismo odmah razjasnili situaciju.

Zahvaljujemo se Vladi RH, Predsjedniku Vlade g. Plenkoviću i timovima koji su pripremali novu Uredbu koja je prepoznala i prihvatila analize, argumente i preporuke o omogućavanju ostvarenja prava osoba s kromosomskim promjenama, posebno naše djece sa sindromom Down.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_67_1573.html

 

Additional information